دوره های آموزشی یوکسیم
اضافه کردن حاشیه به صفحات ورد

اضافه کردن حاشیه به صفحات ورد

در ویرایش صفحات ورد (Word) اضافه کردن کادر یا حاشیه به صفحه، چیزی است که اکثر افراد به دنبال آن هستند و اگر در کار با این نرم افزار مبتدی باشید، یافتن بخش مربوطه برای انجام این کار ممکن است کمی برای شما دشوار باشد. در این آموزش ما نحوه اضافه کردن حاشیه به صفحات… [ ادامه مطلب ]

دوره های آموزشی یوکسیم