دوره های آموزشی یوکسیم
جستجوی تصویری گوگل

جستجوی تصویری گوگل

در این آموزش نحوه یافتن هر عکسی در اینترنت را به شما نشان می دهیم. با استفاده از جستجوی تصویری گوگل شما می توانید نسخه اصلی یا سایز های بزرگتر و تصاویر مشابه هر عکسی را پیدا کنید. در این ویدیو چهار نوع تصویر مورد بررسی قرار می گیرند که آیا نسخه اصلی آن ها… [ ادامه مطلب ]

دوره های آموزشی یوکسیم